TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001

 


A szemináriumok helye és ideje:

A 2014/15-ös tanév első félévében: szerda 10:00-12:00, DE Matematikai Intézet, M319-es szoba

A szemináriumi előadások nyilvánosak, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az előadások kivonatai, illetve azok anyagai az előadások címére kattintva tölthetőek le.
A kivonatok, illetve előadás anyagok készítéséhez a mintafile innen tölthető le.

 

A szemináriumon elhangzott előadások, 2014/2015 őszi szemeszter

 

2014. november 12.
Előadó: Burai Pál
Az előadás címe: Farkas-lemma

 

2014. november 5.
Előadó: Páles Zsolt
Az előadás címe: Rögzített változószámú nemszimmetrikus általánosított eltérés-közepek összehasonlítása (II. rész)

 

2014. október 29.
Előadó: Szigeti Jenő (Miskolci Egyetem, Analízis Tanszék)
Az előadás címe: Mátrixalgebrák egy új osztályáról

 

2014. október 15.
Előadó: José María Almira (Department of Mathematics, University of Jaén)
Az előadás címe: Montel-type theorems for exponential polynomials


2014. október 8.
Előadó: Páles Zsolt
Az előadás címe: Rögzített változószámú nemszimmetrikus általánosított eltérés-közepek összehasonlítása


2014. szeptember 24.
Előadó: Gselmann Eszter
Az előadás címe: Adott egyparaméteres Lie-csoporttal rendelkező elsőrendű közönséges differenciálegyenletek

 

A szeminárium állandó résztvevői

Aradi Bernadett, tudományos segédmunkatárs (Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjas)
Dr. Bessenyei Mihály, egyetemi docens (Magyary Zoltán Posztdokotri Ösztöndíjas)
Dr. Burai Pál, egyetemi adjunktus (Magyary Zoltán Posztdokotri Ösztöndíjas)
Dr. Boros Zoltán, egyetemi docens (Szentágothai János Ösztöndíjas)
Dr. Daróczy Zoltán, professor emeritus
Dr. Gilányi Attila, egyetemi docens
Dr. Gselmann Eszter, egyetemi adjunktus (Magyary Zoltán Posztdokotri Ösztöndíjas)
Kertész Dávid, tudományos segésmunkatárs (Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjas)
Kiss Tibor, PhD ösztöndíjas (Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíjas)
Dr. Lovas Rezső László, egyetemi adjunktus
Dr. Makó Judit, egyetemi tanársegéd (Jedlik Ányos Predoktori Ösztöndíjas)
Dr. Maksa Gyula, egyetemi tanár
Dr. Nagy Gergő, tudományos segédmunkatárs (Jedlik Ányos Predoktori Ösztöndíjas)
Dr. Páles Zsolt, egyetemi tanár (Szentágothai János Ösztöndíjas)
Popovics Anna Bella, PhD ösztöndíjas
Radácsi Éva, PhD ösztöndíjas
Dr. Száz Árpád, egyetemi docens
Szokol Patricia Ágnes, tudományos segédmunkatárs (Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjas)
Dr. Vinczéné Dr. Varga Adrienn, egyetemi adjunktus
Dr. Vincze Csaba, egyetemi docens


A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.