Bérczes Attila Szakmai Önéletrajza

 

Személyi adatok:       

            Született: 1972. április 3.

            Állampolgárság: magyar

Végzettség:

 • Habilitáció matematikából: Debreceni Egyetem, 2009
 • PhD fokozat matematikából: Debreceni Egyetem, 2001
 • okleveles matematikus: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1996  
 • okleveles angol-magyar szakfordító (matematika): Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1996      

Munkahelyek:

 • egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem
 • egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem
 • egyetemi docens, Debreceni Egyetem

Megbízatások:

 • Kossuth Lajos Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának tagja (1993-1998)
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának alelnöke (1995-1996)
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem Tanácsának tagja (1995-1998)
 • Természettudományi Kar Tanácsának tagja (1993-1995 és 1997-1998)
 • A KLTE Doktori és Habilitációs Bizottságának hallgatói képviselője (1996-1999)
 • A KLTE TTK Doktori Tanácsának hallgatói képviselője (1996-1999)
 • Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tagja (1998-1999)
 • A DE TTK Kari Diákjóléti Bizottság Oktatói Társelnöke (2005-2006)
 • A DE KFSZB Oktatói Társelnöke (2006-)
 • A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának Dékáni Tanácsadója (2008-2013)
 • A DE TTK Külügyi Bizottságának Elnöke (2011-2013)

Tudományos érdeklődés:

 • Számelmélet
 • Diofantikus egyenletek
 • Kriptográfia

Nyelvtudás:

 • Angol:            felső fokon ír és beszél
 • Német:            alap fokon ír és beszél
 • Olasz:             közép fokon ír és beszél
 • Román:           közép fokon ír és beszél

Díjak:

 • Rényi Kató Díj, Budapest (1996)
 • TTK emlékérem, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1996)
 • Rektori Dícséret, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1996)
 • Grünwald Géza Emlékérem, Budapest (2001)
 • A DE rektorának elismerő oklevele (2014)

Tagság szakmai testületekben:

 • Bolyai János Matematikai Társulat tagja
 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja

 

Publikációk:

 • 36 publikáció referált kiadványokban
 • 48 tudományos-előadás konferenciákon és külföldi szemináriumokon

 

Tanulmányutak:

 • Universität Paderborn                         idő: 1994 (5 hónap)   

     támogató: Tempus

     tevékenység, téma: részképzés

 • Universita degli Studi di Trento             idő: 1995 (6 hónap)

támogató: Tempus

     tevékenység, téma: részképzés 

 • Unveritsité Bordeaux 1                        idő: 2004 (3 hónap)

meghívó: Henri Cohen

      tevékenység, téma: posztdoktori ösztöndíj

 • Centre Émile Borel, Institut Henri Poincaré            

idő:2004 (1 hónap)

                                                          meghívó: Henri Cohen

                                                          tevékenység, téma: részvétel kutatóképzésben

 • Universiteit Leiden                              idő: 2007 (4 hónap)

támogató: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

      tevékenység, téma: posztdoktori ösztöndíj

 

Konferenciaszervezésben való részvétel:

 • Colloquium on Number Theory, Debrecen, 2000. július 2-7, a Szervezőbizottság Titkára
 • Workshop on effective methods for Diophantine equations, Debrecen, 2001. október 21-27, a Szervezőbizottság Titkára
 • Workshop on Computational Number Theory, Debrecen, 2003. október 20-24, a Szervezőbizottság Titkára
 • Second Central European Cryptography Conference, Debrecen, 2002. július 4-6, a Szervezőbizottság Titkára
 • 6th Central European Conference on Cryptography, Nyíregyháza, 2006. Június 15-17, a Szervezőbizottság Tagja
 • Number Theory and its Applications: An International Conference Dedicated to Kálmán Győry, Attila Pethő, János Pintz, András Sárközy, Debrecen, Hungary, 2010. október 4-8, a Szevezőbizottság Tagja
 • Journées Atithmétiques 2015, Debrecen, Hungary, 2015. július 6-10, a Szervezőbizottság Elnöke

 

Szerkesztőbizottsági tagság:

 • Communications in Mathematics, 2010 –

 

Referátumok:

 • Mathematical Reviews
 • Zentralblatt für Mathematik

 

Pályázatok:

 

OTKA pályázatokban való részvétel

 •  „Diofantikus egyenletek” OTKA pályázat (F23811), témavezető: Dr. Hajdu Lajos, 1997-2000.
 • „Algoritmikus számelmélet és alkalmazásai a kriptográfiában” OTKA pályázat (T38225), témavezető: Dr. Pethő Attila, 2002-2005.
 • „Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus egyenletek elméletében” OTKA pályázat (T42985), témavezető: Dr. Győry Kálmán, 2003-2006.
 • „Explicit módszerek a diofantikus számelméletben” pályázat (T48791), témavezető: Dr. Pintér Ákos, 2005-2008.
 • „Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus számelméletben” OTKA pályázat (T67580), témavezető: Dr. Győry Kálmán, 2007-2011.
 • „Diofantikus számelmélet és alkalmazásai” OTKA pályázat (T75566), témavezető: Dr. Pintér Ákos, 2009-2012.
 • „Számelméleti kutatások” OTKA pályázat (NK104208), témavezető Dr. Pintz János, 2013-2017.
 • „Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus számelméletben” OTKA pályázat (K100339), témavezető: Dr. Győry Kálmán, 2012-2015.

 

Nemzetközi pályázatokban való részvétel

 •  „Number Theory” NWO-OTKA pályázat, témavezetők: Dr. Robert Tijdeman és Dr. Győry Kálmán, 2001-2003.
 • „Általánosított számrendszerek, diofantikus egyenletek és informatikai alkalmazásaik” Osztrák-Magyar TÉT, témavezetők: Dr. Peter Kirschenhofer és Dr. Pethő Attila, 2004-2005.
 • „Kutatások a számelméletben és a kriptográfiában”, Magyar-Horvát TÉT projekt, témavezetők: Dr. Pethő Attila és Dr. Andrej Dujella, 2005-2006.
 • „Kutatások a számelméletben és a kriptográfiában”, Magyar-Japán TÉT projekt, témavezetők: Dr. Pethő Attila és Dr. Shigeki Akyama. 2008-2009.
 • „Diofantoszi egyenletek és alkalmazásaik a kriptográfiában”, Magyar-Mexikói TÉT projekt, témavezetők: Dr. Pintér Ákos és Dr. Florian Luca. 2008-2009.
 • „Number Theory and Cryptography”, Magyar-Horvát TÉT projekt, témavezetők: Dr. Pethő Attila és Dr. Andrej Dujella, 2009-2011.

 

     Egyéni kutatási pályázatok:

 • Belföldi Doktorandusz Ösztöndíj PhD disszertáció megírásának támogatására, Soros Alapítvány, 1999-2000
 • Öveges József Program ösztöndíja, NKTH, 2006-2007
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Leideni kutatások támogatására, 2007
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA, 2007-2009
 • Debreceni Egyetem Belső Kutatóegyetemi pályázata, 2013-2016
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA, 2015-2018

 

Egyéb kutatási pályázatokban való részvétel

 • „Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium”, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 projekt, alprojektmenedzser: Dr. Gaál István, 2012-2014.
 • „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen”, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 projekt, projektvezető: Dr. Fésüs László, Diofantikus számelmélet és alkalmazásai kutatási téma, témafelelős Dr. Hajdu Lajos, 2010-2012.
 •  „Diofantoszi egyenletek és alkalmazásaik” FKFP pályázat, témavezető: Dr. Pintér Ákos, 2001-2003.
 • „Hatékony algoritmusok diofantikus egyenletek megoldására” FKFP0343, 2000-2001.