Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia

Matematika Szekció

Időpont: 2020. november 20. péntek 14.00

Helyszín: on-line 

A rendezvény bejelentkezési adatai:

DE TTK TDK Matematika 2020 november 20

1:50 PM - 6:20 PM Friday, Nov 20 2020 (UTC+01:00) 

Meeting link:

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=mc922761dbc998ee7596e181075b5026a

Meeting number: 174 721 1142

Password:                Fraktal2

_________________________________________________________________________

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A DE TTK Matematikai Intézet hallgatóinak előadásai és eredményei

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (Eger, 2019. április 23–26.)


Számelmélet és algebra tagozat


I. díj: Herendi Orsolya (I. Alkalmazott matematikus MSc):

Rácspontszámláló polinomok polinomértékei

Témavezető:   Dr. Hajdu Lajos intézetigazgató, egyetemi tanár, Algebra és Számelmélet Tanszék


Analízis és alkalmazásai tagozat


III. díj: Grünwald Richárd (I. Alkalmazott matematikus MSc):

Sima függvények derivációi

Témavezető:   Dr. Páles Zsolt akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, Analízis Tanszék


Pénzes Evelin (I. Alkalmazott matematikus MSc): 

A h-konvexitás a konvex geometria tükrében

Témavezető:   Dr. Bessenyei Mihály egyetemi docens, Analízis Tanszék 


Oláh Márk (II. Matematikus MSc):

A Gauss-görbület divergencia-reprezentációja és alkalmazásai;

negyedik gyök metrikák

Témavezető:   Dr. Vincze Csaba egyetemi docens, Geometria Tanszék


A matematika alapjai és alkalmazásai tagozat


Tóth Péter (II. Matematika BSc): 

Intervallumláncok nem-archimédeszien rendezett testekben 

Témavezető:   Dr. Boros Zoltán egyetemi docens, Analízis Tanszék


Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

(Esztergom, 2019. április 15–17.)


Matematika tanítás módszertana tagozat 


Kiss Márton (VI. matematika–fizika osztatlan tanár szakos):

A feladatmegoldás „feldíszítése”? —

Metakognitív tevékenységek a problémamegoldás során   

Témavezető:  Herendiné Dr. Kónya Eszter egyetemi docens, Geometria Tanszék

_________________________________________________________________________

Korábbi TDK programok

_________________________________________________________________________

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia

Matematika Szekció

Időpont: 2018. november 30. péntek 13.30

Helyszín: GeoMat Épület III. em. M 317 tanterem

A szekció programja

_________________________________________________________________________

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia

Matematika Szekció

Időpont: 2017. november 24. péntek 14.00

Helyszín: GeoMat Épület III. em. M 316 tanterem

  • Pénzes Evelin: Magasabbrendű kvázimonotonitás és integrálegyenlőtlenségek (összefoglaló)

A szekció programja PDF fájlban.

_________________________________________________________________________

 

 

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

2017. április 10–13.

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar 

_________________________________________________________________________

Tudományos Diákkör

 

DE TTK TDK -- 2016. november 25., Matematika Szekció

 

DE TTK TDK -- 2016. május 20., Matematika Szekció

 

DE TTK TDK -- 2015. november 27., Matematika Szekció

 

____________________________________________________________________________

The 12th International Students' Conference on Analysis