A 2018/2019-es tanév második félévében oktatott tárgyak

 

Modern analízis II. előadás és gyakorlat

Kalkulus gyakorlat

 

Fogadóórák a szorgalmi időszakban

 


A 2018/2019-es tanév első félévében oktatott tárgyak

 

Modern analízis I. előadás és gyakorlat

Modern analízis III. előadás és gyakorlat

 

Fogadóórák a szorgalmi időszakban

 

 


A 2017/2018-as tanév második félévében oktatott tárgyak

 

Kalkulus gyakorlat

Mérték- és integrálelmélet

Modern analízis II. (előadás és gyakorlat)

 

Fogadóórák a szorgalmi időszakban

Szerda 9:00-10:00

Csütörtök 9:00-10:00

 

Szakdolgozati témák Matematika BSc hallgatóknak:

 

Patologikus függvények a valós analízisben
Mérhetetlen halmazok
A Haar-mérték és a Haar-integrál
Sorösszegzési eljárások, konvergenciakritériumok és az Euler–MacLaurin-formula

Diplomamunka témák Matematika MSc hallgatóknak:

A Korteweg–de Vries-egyenlet és a szolitonok matematikája
A káosz – véletlenszerű jelenségek nemlineáris rendszerekben
Fejezetek a potenciálelméletből
A Gidas–Ni–Nirenberg-tétel

 

 


A 2017/2018-as tanév első félévében oktatott tárgyak

 

Közönséges differenciálegyenletek alkalmazásai

Modern analízis I.

Kalkulus gyakorlat

 

Fogadóórák (a szorgalmi időszakban):

 

Szakdolgozati témák Matematika BSc hallgatóknak:

 

Patologikus függvények a valós analízisben
Mérhetetlen halmazok
A Haar-mérték és a Haar-integrál
Sorösszegzési eljárások, konvergenciakritériumok és az Euler–MacLaurin-formula

Diplomamunka témák Matematika MSc hallgatóknak:

A Korteweg–de Vries-egyenlet és a szolitonok matematikája
A káosz – véletlenszerű jelenségek nemlineáris rendszerekben
Fejezetek a potenciálelméletből
A Gidas–Ni–Nirenberg-tétel

A 2016/17-es tanév második félévében oktatott tárgyak

 

Differenciaszámítás

 

Közönséges differenciálegyenletek alkalmazásai


A 2016/17-es tanév első félévében oktatott tárgyak

Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe

1. konzultáció

2. konzultáció

3. konzultáció

1. feladatlap

2. feladatlap


Letölthető oktatási segédanyagok és jegyzetek

Kalkulus I. jegyzet

Kalkulus I. példatár

Kalkulus II. jegyzet

Kalkulus II. példatár

Modern analízis I. jegyzet

Modern analízis I. példatár

Modern analízis II. jegyzet

Modern analízis III. jegyzet

Differenciaszámítás jegyzet

Közönséges differenciálegyenletek alkalmazásai jegyzet

Applied Mathematics

 

 

Korábban oktatott tárgyak

Kalkulus I. (Programtervező informatikus BSc)

Kalkulus II. (Programtervező informatikus BSc)

Bevezetés az analízisbe (Matematika BSc)

Differenciaszámítás (Matematika BSc)

Modern analízis I. (Fizikus MSc)

Modern analízis II. (Fizikus MSc)

Modern analízis III. (Fizikus MSc)

Applied Mathematics (Computer Science and Information Technology MSc)

Közönséges differenciálegyenletek alkalmazásai (Matematikus MSc)