Tárgy: Kalkulus
Kurzuskód:
Oktató: Gselmann Eszter
Típus: Tantermi gyakorlat
Óraszám/hét: 0+2
Kredit: 5
Státusz: Kötelező
Előfeltétel:

A tárgy heti bontású tematikája

 

A tárgy heti bontású tematikája megegyezik a Kalkulus előadás heti bontású tematikájával. A félév beosztása innen tölthető le.

 

 

 

Követelmények

 

A gyakorlati aláírás megszerzésének feltételei
legfeljebb 3 gyakorlatról való hiányzás;
– mindkét zárthelyi dolgozat során legalább 60% teljesítése.

- az első zárthelyi dolgozat ideje: a szorgalmi időszak 7. hetében (2018. március 19.), a gyakorlat helyén és idejében
Konzultáció:

- a második zárthelyi dolgozat ideje: a szorgalmi időszak utolsó hetében (2018. május 7.), a gyakorlat helyén és idejében
Konzultáció: 


- a javító dolgozatok időpontjai:

az első dolgozat javító dolgozata: 2017. május 14., 8:00-10:00, IF0

a második dolgozat javító dolgozata: 2017. május 14., 10:00-12:00, IF0
 

Eredmények

A dolgozatok eredményei

A javító dolgozatok eredményei

Oktatási segédanyagok

 

Ajánlott irodalom

1. B. P. Gyemidovics, Matematikai analízis feladatgyűjtemény, Tankönyvkiadó, 1974.

2. Lajkó Károly, Kalkulus I. (egyetemi jegyzet), DE Matematikai és Informatikai Intézet, Debrecen, 2002.

3. Lajkó Károly, Kalkulus I. példatár (1.-2. kötet), DE Matematikai és Informatikai Intézet, Debrecen, 2002.

4. Rimán János, Matematikai analízis I., EKTF, Liceum Kiadó, Eger, 1998.

5. Rimán János, Matematikai analízis feladatgyűjtemény I.-II., EKTF, Liceum Kiadó, Eger, 1998.

6. W. Rudin, A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

7. Szabó Tamás, Kalkulus példák és feladatsorok, Polygon jegyzettár, Szeged, 2000.

 

 

Feladatlapok és mintadolgozatok

A gyakorlaton használt feladatlapok

Valós számsorozatok I. rész

Valós számsorozatok II. rész

Valós számsorok

Valós függvények korlátossága, monotonitása és folytonossága (a feladatlapon szereplő függvények gráfjai)

Valós függvények határértéke

Valós függvények differenciálszámítása

Teljes függvényvizsgálat (a feladatlapon szereplő függvények gráfjai)

Határozatlan integrál I. (alapintegrálok és a parciális integrálás tétele)

Határozatlan integrál II. (helyettesítéses integrálás tétele és annak speciális esetei)

Határozatlan integrál III. (parciális törtekre bontás, racionális törtfüggvények integrálása)

Riemann-integrál és improprius integrálok

 

Mintadolgozatok

Az első zárthelyi dolgozat mintadolgozata (a mintadolgozat megoldásai)

A második zárthelyi dolgozat mintadolgozata (a mintadolgozat megoldásai)

 

Gyakorló feladatok a zárthelyi dolgozatokhoz

Példatár