Személyes adatok

  Születési név: Gyimesi Eszter
  Születési hely, idő: Eger, 1988. április 26.


Tanulmányok, végzettségek

  1994–2002 Lenkey János Általános Iskola, ének-zene tagozat, Eger
  2002–2006 Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, reál tagozat, Eger
  2006–2009 alapokleveles matematikus (BSc), Debreceni Egyetem
  2009–2012 okleveles matematikatanár–informatikatanár (MSc), Debreceni Egyetem
  2013–2016 matematika PhD ösztöndíjas, Debreceni Egyetem


Korábbi munkahelyek

  2012–2013 matematika–informatika tanár, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma


Díjak, elismerések

  Köztársasági ösztöndíj (2010/2011. tanév)
  TTK Emlékérem (2012)
  Faragó Tibor Díj (2012)


Nyelvtudás

  Német középfok
  Angol alapfok