• születési hely, idő: Ózd, 1940. február 23.

 • egyetemi végzettség: okleveles matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1964

 • egyetemi tanársegéd: 1964-1969

 • egyetemi adjunktus: 1969-1974

 • egyetemi docens: 1974-1985

 • egyetemi tanár: 1985-2010

 • professor emeritus: 2010 óta

 • egyetemi doktori fokozat: 1966
  disszertáció címe: Adalékok a diophantoszi egyenletek elméletéhez

 • kandidátusi fokozat: 1973
  disszertáció címe: Diofantikus vizsgálatok az irreducibilis polinomok elméletében

 • MTA doktora: 1984
  disszertáció címe: Diofantikus problémákra vonatkozó effektív végességi tételek és alkalmazásaik

 • Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja: 1993-1998

 • Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja: 1998 óta

 • vendégprofesszor:
  1979: Pierre és Marie Curie Egyetem (Párizs, Franciaország)
  1983-1984: Leideni Egyetem (Leiden, Hollandia)
  1985-1986: Matematikai Kutatóintézet (Budapest)
  1987: Louis Pasteur Egyetem (Strasbourg, Franciaország)
  1990: Saga Egyetem (Saga, Japán)
  1993: Berkeley, Matematikai Kutatóintézet (USA)
  1991 és 1993: Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
  1994: Nihon Egyetem (Tokió, Japán)
  2004: Hongkongi Egyetem (Hongkong)
  2005: Tata Intézet (Bombay, India)
  2006: Schrödinger Intézet (Bécs, Ausztria)

 • díjak, kitüntetések:
  1970: Grünwald Géza-emlékdíj
  1986: Szele Tibor-emlékérem
  1992: Akadémiai Díj
  1998: Ózd város díszpolgára
  2000: Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
  2000: Hatvani-díj
  2003: Széchenyi-díj
  2010: Debreceni Egyetem Díszérme
  2010: Professor Emeritus
  2016: Európai Akadémia Tagja
  2016: Lengyel Művészeti és Tudományos Akadémia külső tagja
  2016: Komáromi Selye János Egyetem díszdoktora
  2017: Debrecen város díszpolgára
  2018: Magyar Érdemrend középkeresztje

 • PhD hallgatók témavezetése: Kovács Béla (1972), Pethő Attila (1975), Kiss Péter (1976), Turjányi Sándor (1976), Papp Zoltán (1977), Rimán János (1978), Brindza Béla (1983), Gaál István (1987), Pintér Ákos (1992), Hajdu Lajos (1998), Bérczes Attila (2001), Rakaczki Csaba (2005), Pink István (2006)

 • Egyetemi és országos funkciók:
  a Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszékének tanszékvezetője: 1988-2005
  ​a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánja: 1993-1998
  a Debreceni Egyetem rektorhelyettese: 2000-2001
  a Debreceni Egyetem rektora: 2001-2002
  a Debreceni Egyetem prorektora: 2002-2003
  a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztályának elnöke: 1999-2005
  a Bolyai János Matematikai Társulat alelnöke
  a Magyar Akkreditációs Bizottság alelnöke: 2012 óta
  a debreceni Számelméleti Kutatócsoport vezetője 1968 óta.

 • szerkesztője az Acta Arithmetica, Acta Mathematica Hungarica, Acta Universitatis Sapientiae Mathematica, Central European Journal of Mathematics, Konuralp Journal of Mathematics, Mathematical Inequalities and Applications, Mathematica Japonica, Mathematica Slovaca, Open Mathematics, Publicationes Mathematicae Debrecen, Scientiae Mathematicae folyóiratoknak

 • referálója a Zentralblatt für Mathematik és a Mathematical Reviews referáló folyóiratoknak

 • monográfiák:
  K. Győry, Résultats effectifs sur la représentation des entiers par des formes décomposables, Queen's Papers in Pure and Applied Math., No. 56, Kingston, Canada, 1980.

  J. H. Evertse and K. Győry, Unit Equations in Diophantine Number Theory, Cambridge University Press, 2015

  J. H. Evertse and K. Győry, Discriminant Equations in Diophantine Number Theory, Cambridge University Press, 2016

 • szerkesztett könyvek:
  K. Győry and G. Halász, Number Theory, Coll. Math. Soc. J. Bolyai 51, North-Holland Publ. Comp., Amsterdam-Oxford-New York, 1990.

  K. Győry, A. Pethő and V. T. Sós, Number Theory, Diophantine, Computational and Algebraic Aspects, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1998.

  K. Győry, H. Iwaniec and J. Urbanowicz, Number Theory in Progress, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1999.

  K. Győry and S. Kanemitsu, Number Theory and Its Applications, Kluwer Acad. Publ., Boston-Dordrecht-London, 1999.

  J. Pintz, A. Biró, K. Győry, G. Harcos, M. Simonovits and J. Szabados, Number Theory, Analysis, and Combinatorics, de Gruyter, Berlin-Boston, 2014.