Főbb kutatási területek: diofantikus számelmélet, diszkrét tomográfia, a digitális képfeldolgozás matematikája.