Levelezős matematika tanárképzés

___________________________________________________________________

Aktualitások a  2019 / 2020 -as tanév 2. félévében 

A 2 féléves levelezős matematika tanárképzés konzultációinak beosztása: 

A 4 féléves levelezős matematika tanárképzés konzultációinak beosztása

I. évfolyam

II. évfolyam

___________________________________________________________________

Aktualitások a  2019 / 2020 -as tanév 1. félévében 

___________________________________________________________________

A képzésre vonatkozó információk

A rövid ciklusú tanári mesterképzések tantervi hálói letölthetők a 

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ honlapjáról

(a matematika szakos tantervek a 47--54. oldalon találhatók).

A tantárgyak leírásai (a kontakt óraszámoktól eltekintve) megegyeznek a nappali tagozatos osztatlan matematika tanárképzés szakleírásában található adatokkal (előfeltételek, tematika, ajánlott irodalom).

 

A levelező képzés felelőse

dr-boros-zoltan.jpg
egyetemi docens,
TDK-felelős
Mellék:
22816
Szoba:
M326
Email:
Fogadóóra:
Szerda 15:00 - 16:00, Csütörtök 15:00 - 16:00