Levelezős matematika tanárképzés

___________________________________________________________________

Aktualitások a  2019 / 2020 -as tanév 2. félévében 

___________________________________________________________________

Aktualitások a  2019 / 2020 -as tanév 1. félévében 

___________________________________________________________________

Aktualitások a  2018 / 2019 -es tanév 2. félévében 

A levelezős matematika tanárképzés aktuális kurzusai

Az egyetem Tanárképzési Csoportja által meghirdetett levelezős konzultációk

A konzultációk beosztása (teljes táblázat) 

A 2 féléves levelezős matematika tanárképzés konzultációinak beosztása: 

A 4 féléves levelezős matematika tanárképzés konzultációinak beosztása

I. évfolyam

II. évfolyam

___________________________________________________________________

A képzésre vonatkozó információk

 

A rövid ciklusú tanári mesterképzések tantervi hálói letölthetők a 

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ honlapjáról

(a matematika szakos tantervek a 47--54. oldalon találhatók).

 

A tantárgyak leírásai (a kontakt óraszámoktól eltekintve) megegyeznek a nappali tagozatos osztatlan matematika tanárképzés szakleírásában található adatokkal (előfeltételek, tematika, ajánlott irodalom).

___________________________________________________________________