Szakmai zárószigorlat

Zárószigorlat tételsor 2017 után

A (levelező) matematika tanári MSc szak szakmai képzésének kimeneti követelményeként szakmai zárószigorlatot kell tenni.

A régi (2015-ben érvényes) szigorlati tételsor innen tölthető le.

A zárószigorlatot minden félévben meghirdetjük.

Annak a félévnek az elején kell tantárgyként felvenni, amelyik félév végén a hallgató szigorlatot készül tenni.
A szigorlatot a tanulmányi idő végén lehet letenni,
miután a hallgató minden szakmai tárgyból teljesítette a követelményeket.