A képzés célja

A 2006 utáni felsőoktatási rendszerben szerzett matematikatanári MA szakképesítéssel, vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett főiskolai illetve egyetemi szintű matematikatanári szakképzettséggel rendelkező pedagógusok számára az oktatás-nevelés összetettebbé vált feladatainak sikeres megoldása érdekében a 10/2006. ( XI.25.) OKM rendeletben megjelölt kötelező ismeretkörökben (Közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési- oktatási intézmény mint szervezet, az intézmény és környezete, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, az integráció és szegregáció kérdései, a pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai-pszichológiai ismeretek), valamint a szaktudományokban és a szakmódszertanban elméleti és gyakorlati ismeretek és különböző speciális feladatok elvégzését segítő tudásanyag nyújtása.

 

A képzés szerkezete

A képzés négy féléves. A két közös félév és a két szakmai félév 55-55 kredit, szakdolgozat 10 kredit, összesen 120 kredit. A képzés I. és II. féléve tartalmazza azokat a kötelező tantárgyakat, amelyek felölelik az Oktatási Hivatal által közzétett fő témaköröket. A III. és IV. félév tantárgyai különböző specializációk formájában jelennek meg.

 

A képzés formája

 

költségtérítéses levelező

 

 

A matematika specializáció felelőse

herendine_dr_konya_eszter.jpg
Mellék:
22190
Szoba:
M307
Email:
Fogadóóra:
Kedd 09:00 - 10:00, Csütörtök 13:00 - 14:00