2017. október 20 – november 20.

Alapvető tudnivalók: A Debreceni Egyetem Matematikai Intézete és a Matematikus Tudományos Diákkör versenyt hirdet azon hallgatók számára, akik a 2017/2018-as tanév őszi szemeszterében a Debreceni Egyetem első- vagy másodéves B.Sc. illetve osztatlan tanárképzésében vesznek részt. A verseny egyéni, külön nevezést nem igényel és a középiskolás anyagra támaszkodik; a feladatsor kidolgozására a föntebb megjelölt időszak áll rendelkezésre. A feladatsort 2017. október 20-án délben tesszük hozzáférhetővé itt:

Versenykiírás és feladatsor

 

Szervezők:

  • dr. Boros Zoltán (Matematikai Intézet TDK felelőse, Analízis Tanszék)
  • dr. Bessenyei Mihály (Verseny titkára, Analízis Tanszék)
  • dr. Pongrácz András (Algebra és Számelmélet Tanszék)
  • dr. Szilasi Zoltán (Geometria Tanszék)

 

Formai elvárások: Kérjük, minden beadott lapon tüntesse föl nevét és az aktuális feladat sorszámát. Az új feladatokat új lapra kezdje kidolgozni. Törekedjen az áttekinthető, jól olvasható írásra, világos fogalmazásra. A megoldásokat névvel ellátott zárt borítékban, Bessenyei Mihálynak címezve lehetőleg személyesen adja le az Intézet adminisztrációján (M427-es szoba).


Beadási határidő: 2017. november 20. (hétfő), 12.00.

 

Etikai elvárások: A feladatok megoldásához bármilyen irodalom fölhasználható a forrás pontos föltüntetése mellett. A verseny egyéni munkát föltételez. Amennyiben a másokkal való együttműködés illetve közös munka ténye megállapítást nyer, az érintettet vagy érintetteket kizárjuk a versenyből.


Eredményhirdetés: 2017. december 7. (csütörtök), 18.00, M426.