2018. október 26 – november 26.

Alapvető tudnivalók: A Debreceni Egyetem Matematikai Intézete és a Matematikus Tudományos Diákkör versenyt hirdet azon hallgatók számára, akik a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterében a Debreceni Egyetem első- vagy másodéves B.Sc. illetve osztatlan tanárképzésében vesznek részt. A verseny egyéni, külön nevezést nem igényel és a középiskolás anyagra támaszkodik; a feladatsor kidolgozására a fönt megjelölt időszak áll rendelkezésre. A feladatsort 2018. október 26-án délben tesszük hozzáférhetővé itt:

Versenykiírás és feladatsor

 

Szervezők:

  • dr. Boros Zoltán (Matematikai Intézet TDK felelőse, Analízis Tanszék)
  • dr. Bessenyei Mihály (Verseny titkára, Analízis Tanszék)
  • dr. Gát György (Analízis Tanszék)
  • dr. Nagy Ábris (Geometria Tanszék)
  •      Remete László (Algebra és Számelmélet Tanszék)

 

Formai elvárások: Kérjük, minden beadott lapon tüntesse föl nevét és az aktuális feladat sorszámát. Az új feladatokat új lapra kezdje kidolgozni. Törekedjen az áttekinthető, jól olvasható írásra, világos fogalmazásra. A megoldásokat névvel ellátott zárt borítékban, Bessenyei Mihálynak címezve lehetőleg személyesen adja le az Intézet adminisztrációján (M427-es szoba).


Beadási határidő: 2018. november 26. (hétfő), 12.00.

 

Etikai elvárások: A feladatok megoldásához bármilyen irodalom fölhasználható a forrás pontos föltüntetése mellett. A verseny egyéni munkát föltételez. Amennyiben a másokkal való együttműködés illetve közös munka ténye megállapítást nyer, az érintettet vagy érintetteket kizárjuk a versenyből.


Eredményhirdetés: 2018. december 6. (csütörtök), 18.00, M426.