Ismét működik Intézetünk önntevékeny csoportja!


Örömmel tudatjuk, hogy az egykori hallgatói öntevékeny csoport, a Thalesz-kör újraéledt. Az alapító közgyűlésen, 2016. novenber 16-án,  oktatói részről Bessenyei Mihály, hallgatói részről pedig Földvári Attila ismertették a csoport működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos javaslataikat. A célkitűzések között szerepel az Intézet beiskolázási tevékenységének segítése, a hallgatóink tehetséggondozása illetve felzárkóztatása, valamint igényes közösségformáló programok szervezése. A szervezeti felépítést illetően indokoltnak látszik egy szűk vezetőség (elnök és helyettesek) és az évfolyamfelelősök megválasztása, az állandó tevékenységi körök felelőseinek tisztázása, valamint egy oktatói külső tag (kapcsolattartó) kijelölése.

Valójában a Thalesz-kör újraindítása belső igényeknek köszönhető. Hallgatóink ugyanis az utóbbi néhány évben példaértékű lelkesedéssel és hozzáértéssel képviselték a matematika és intézetünk népszerűsítésének ügyét. Azt mondhatjuk, hogy egy meglévő, sőt jól működő közösség kapott most hivatalos formát. Reméljük, munkájukat hosszú távon, a már megszokott megbízhatósággal és igényességgel végzik majd!