A képzés harmadik lépcsőjeként a mester diplomával (MSc) rendelkező és a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók jelentkezhetnek a már hosszú évek óta működő doktori képzésre, melynek eredményeként doktori fokozatot (PhD) szerezhetnek. Ezen képzés célja: kutató matematikusok nevelése, illetve a felsőoktatás számára oktatói utánpótlás képzése. Az Intézetet alkotó három Tanszék mindegyikén rangos, nemzetközileg elismert tudományos iskola várja a doktori képzésre jelentkezőket. Ezek tevékenysége kiterjed a matematika három alapvető területére: az algebrára, az analízisre és a geometriára.

 

A Doktori Iskola programjai:
 

 

A Doktori Iskola vezetője:
A Doktori Iskola titkára:
 Dr. Páles Zsolt
 Dr. Várterész Magda

 

 

 

Elérhetőség: Debreceni Egyetem,  Matematikai Intézet,
4010 Debrecen, Pf. 12
email: phd.titkar@science.unideb.hu

 

További információk találhatók a Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola honlapján.