Matematika szakmódszertan 1. (TMOE0504), 2+0 óra, 2 kredit, Kollokvium

Témakörök

  1. A számfogalom kialakítása
  2. Algebrai kifejezések, egyenletek
  3. Számelméleti ismeretek
  4. Függvények, sorozatok
  5. Geometria
  6. Koordinátageometria és trigonometria
  7. Gondolkodási módszerek
  8. Valószínűség, statisztika

Tételsor

Középiskolai feladatok

Matematika szakmódszertan 2. (TMOG0505) 0+2 óra, 2 kredit, Gyakorlat