A 2017/18-as tanév első félévében oktatott tárgyak

 

Modern analízis III.

Tantárgyi tájékoztató

 

Ortogonális polinomok

Tantárgyi tájékoztató

Tételsor

 

Fogadóórák (a szorgalmi időszakban)

 


A 2016/17-es tanév első félévében oktatott tárgyak:

 

Modern analízis 1.

Tantárgyi tájékoztató

Tételsor

 

Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe

Tantárgyi tájékoztató

Tételsor

 

Fogadóórák a szorgalmi időszakban:

 

 


A 2015/16-os tanév második félévében oktatott tárgyak:

 

Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása

Tantárgyi tájékoztató és tematika

Tételsor

 

Többváltozós függvények analízise, differenciálegyenletek

Tantárgyi tájékoztató és tematika

Tételsor

Fogadóórák (a szorgalmi időszakban):

Csütörtök 9:00 - 10:00

Péntek 9:00 - 10:00


A 2016/17-es tanév első félévében oktatott tárgyak:

 

Differenciál- és integrálszámitás

Tantárgyi tájékoztató és tematika

Mintafeladatok az első zárthelyi dolgozathoz

Mintafeladatok a második zárthelyi dolgozathoz

Tételsor

 

Fogadóórák (a szorgalmi időszakban):

Szerda 12:00 - 13:00

Péntek 9:00 - 10:00


A 2015/16-os tanév második félévében oktatott tárgyak:

 

Bevezetés az analízisbe

Függvényegyenletek és függvény-egyenlőtlenségek a közgazdaságtanban

 

Fogadóórák (a szorgalmi időszakban):

 

 


A 2014/15-ös tanév első félévében oktatott tárgyak:

 

Halmazok és függvények előadás

Halmazok és függvények gyakorlat

Modern analízis III.


Fogadóórák (a szorgalmi időszakban):


hétfő 13:00 - 14:00, M328
csütörtök 9:00 - 10:00, M328