Kód: TMBE0305
Előadó: Dr. Muzsnay Zoltán, egyetemi docens
Előadás: Hétfő, 12h-14h, M402
Gyakorlat: Szerda, 14h-16h, M402
Tematika: Differenciálható görbék. Görbület, torzió. A görbeelmélet alaptétele. Felületek az euklideszi térben, különböző megadási módjaik. Az érintősík. A felület metrikus alapformája. Normálgörbület, főgörbületek, főirányok, szorzat- és összeggörbület. Az ívhossz variációs problémája. Geodetikusok, geodetikus görbület. A geodetikusok minimalizáló tulajdonsága. Párhuzamos eltolás felületen.
Irodalom: Kozma László, Kovács Zoltán: Görbék és felületek elemi differenciálgeometriája,

Szőkefalvi-Nagy Gyula, Gehér László, Nagy Péter: Differenciálgeometria, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
Szilasi József: Bevezetés a differenciálgeometriába, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.
Kurusa Árpád: Bevezetés a differenciálgeometriába, Polygon, Szeged, 1999.
B. O’Neill: Elementary Differential Geometry, Academic Press, 1997.
 
Letölthető: Tételsor,

Feladatok (görbék)

Feladatok (felületek)
Hirdetmény: