Kód: TMBE0606
Előadó: Dr. Muzsnay Zoltán, egyetemi docens
Előadás: Kedd,     12h-14h,   K/2-es előadóterem (Kémia épület)
Szerda,  12h-14h,   K/2-es előadóterem (Kémia épület)
Tematika: Halmazok. Valós számok. Komplex számok.  Valós számsorozatok. Konvergencia, határérték.  Függvények határértéke, folytonossága, differenciálhatósága. Függvényvizsgálat, monotonitás, konvexitás, inflexió. Közelítés polinomokkal, Taylor formula. Szélsőérték létezésének feltételei.  Határozott, határozatlan és improprius integrál fogalma és kiszámítása. Közönséges differenciálegyenletek, kezdetiérték feladat. Lineáris tér fogalma. Mátrixok, műveletek mátrixokkal. Determináns és tulajdonságai; a mátrix rangja. Lineáris egyenletrendszerek.  Euklideszi terek és transzformációik.
Számonkérés: A szorgalmi időszakban írt zárthelyi dolgozatok és a vizsgaidőszak folyamán az (írásbeli vagy szóbeli) számonkérés során nyújtott teljesítmény együttes eredménye határozza meg a vizsgajegyet. Az elméleti vizsgán az vehet részt, aki a gyakorlatot sikeresen teljesítette.
A zárthelyi dolgozat pontos időpontjáról a hallgatóságot a félév során tájékoztatjuk.
Irodalom: Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, 1999.
Kovacs József, Takacs Gábor, Takács Miklós: Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Denkinger Géza: Analízis, 6. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Denkinger Géza: Matematikai Analízis: feladatgyüjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
Elliott Mendelson: 3000 Solved Problems in Calculus, McGraw-Hill, 1988.
Letölthető: Tematika heti bontásban
Gyakorlati feladatok
Tételsor (2019)
Ellenőrző kérdések
Gyakorló feladatok a szóbeli vizsgához

1. Dolgozat témakörei,   1. Mintadolgozat
2. Dolgozat témakörei,   2. Mintadolgozat
 
Hirdetmény: Adminisztratív problémákkal kérem forduljanak Kovács Adriennhez
(ügyvivő-szakértő, email: adrienn.kiss@science.unideb.hu)