Kód: TMBE0354
Előadó: Dr. Muzsnay Zoltán, egyetemi docens
Előadás: Hétfő,     9h-11h,   M204
Gyakorlat: Hétfő,   11h-13h,   M204
Tematika: Topológia alapvető fogalmai, nyílt és zárt halmazok. Megszámlálhatósági axiómák, szeparabilitás. Bázis és lokális bázis, bázisok jellemzése, topológia konstrukciója, Lindelöf-tétel. Szétválaszthatósági axiómák. Folytonosság. Teljesen reguláris és normális terek. Uriszon-lemma és megfordítása, metrikus terek regularitása, Tyihonov-tétel. Altér topológiája. Szorzattér. Kompaktság. Összefüggőség.
Számonkérés: Az elméleti vizsgán az vehet részt, aki a gyakorlatot sikeresen teljesítette.
A zárthelyi dolgozat pontos időpontjáról a hallgatóságot a félév során tájékoztatjuk.
Letölthető: Tételsor: Pdf
Mintadolgozat feladatsora: Pdf
Mintadolgozat feladatsorának javítása: Pdf
Hirdetmény: