Levelezős matematika tanárképzés

A matematika-tanári kiegészítő képzést elsődlegesen azok számára hirdetjük meg, akik tanárképző főiskolán szerzett, matematika-tanári diplomával rendelkeznek, jelentkezhetnek azonban olyan tanárok is, akik valamely tudományegyetem nappali tagozatán fizikatanár vagy informatika-tanár szakon szereztek oklevelet. A képzés célja olyan korszerű ismeretek közvetítése, amelynek birtokában elmélyültebben, magasabb szinten és a korábbinál szélesebb spektrumban nyílik lehetőség középiskolai oktatómunka végzésére. A feldolgozásra illetve számonkérésre kerülő ismeretanyag - a hallgatóság meglévő előképzettségének figyelembevételével - lefedi a nappali tagozat matematika-tanárszak oklevél-követelményrendszerét, mellyel a szigorlatok és a záróvizsga szintjén teljesen kompatibilis.

___________________________________________________________________

Aktualitások a  2017 / 2018 -as tanév 2. félévében 

A konzultációk beosztása (teljes táblázat) 

A 2 féléves levelezős matematika tanárképzés konzultációinak beosztása

A 4 féléves levelezős matematika tanárképzés konzultációinak beosztása

A levelezős matematika tanárképzés aktuális kurzusai 

Az egyetem Tanárképzési Csoportja által meghirdetett levelezős konzultációk

___________________________________________________________________

A képzésre vonatkozó információk

A matematika tanári kiegészítő levelező képzések tantervi hálói

A tantárgyak leírásai (a kontakt óraszámoktól eltekintve) megegyeznek a nappali tagozatos osztatlan matematika tanárképzés szakleírásában található adatokkal (előfeltételek, tematika, ajánlott irodalom).

___________________________________________________________________

Aktualitások a  2017 / 2018 -as tanév 1. félévében 

A konzultációk beosztása (utolsó javítás: 2017. szeptember 22-én). 

Az egyetem Tanárképzési Csoportja által meghirdetett levelezős konzultációk

___________________________________________________________________