TMBG0102 Lineáris algebra I.
Csütörtök 16:00-17:40
M317

Tematika: Vektortér, bázis, dimenzió, alterek. Faktortér, direkt összeg. Lineáris leképezések, transzformációk, mátrixuk. Képtér, magtér. Determináns, kifejtési tétel. A mátrixok algebrája, invertálhatóság, rang. Lineáris egyenletrendszerek, megoldhatóság, Cramerszabály. Sajátérték, sajátvektor, karakterisztikus polinom.  
Irodalom:
Gaál István, Kozma László: Lineáris algebra, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.
Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 1998.
P. R. Halmos: Véges dimenziós vektorterek, Műszaki Könyvkiadó, 1984.
Kovács Zoltán: Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998.
Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Műszaki Könyvkiadó, 1974.