[1] Gy. Szanyi (2015). The study of the preparation of function concept. In Krainer, K., Vondrová, N. (Eds.). Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 481-488). Prague, Czech Republic: CERME. [pdf]

[2] Gy. Szanyi, A szabályfelismerő és szabálykövető képességek fejlesztése a törtek tanítása során, LIMES (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve),  2. évfolyam (2015), 109-115.

[3] Gy. Szanyi, The investigation of students’ skills in the process of function concept creationTeaching Mathematics and Computer Science Vol. 13(2) (2015), 249–266. [pdf]

[4] Gy. Szanyi, Fogalomképzetek és definíciók a függvényről, Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education (2015), Debrecen, ISBN 978-963-473-916-6, 36-41. [pdf]

[5] Gy. Szanyi. The impacts of the introduction of the function concept on students' skills, közlésre benyújtva.