A Debreceni Egyetem Matematikai Intézetének, Informatikai Karának és a BJMT H-B megyei tagozatának szervezésében a 2018/2019. tanévben 2018. november 6-án kedden 14-17 óra között kerül megrendezésre a

Hajdú-Bihar megyei középiskolák megyei matematikaversenye.

A verseny három kategóriában zajlik, a besorolás – egységesen mind a négy évfolyamon – a heti óraszám alapján történik. Kilencediktől az aktuális évfolyamig vesszük a heti óraszámok n átlagát, és a kategóriákat az alábbiak szerint állapítjuk meg: I. kategória: n<4; II. kategória: 4<=n<6; III. kategória: n>=6. A tanulók számára évfolyamonként és kategóriánként öt feladatot tűzünk ki, melyek nehézségi szintje az elsőtől (8 pont) az ötödikig (12 pont) nő. Az adott évfolyam feladataihoz szükséges ismeretek csak a megelőző évfolyam tananyagára vonatkoznak. A dolgozatok írása az iskolákban történik, a javítást a szaktanárok végzik a központi javítási útmutató alapján. Azok a dolgozatok kerülnek továbbküldésre, melyeken legalább két feladat lényegében teljes megoldása szerepel. A beérkezett munkákat a feladatok kitűzőiből álló zsűri rangsorolja.
A versenyre az iskolák szaktanárainál 2018. október 20-ig lehet jelentkezni.
 

Korábbi évek feladatai

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
2012 12-09 12-10 12-11 12-12
2013 13-09 13-10 13-11 13-12
2014 14-09 14-10 14-11 14-12
2015 15-09 15-10 15-11 15-12
2016 16-09 16-10 16-11 16-12
2017
17-09 17-10 17-11 17-12

 További információk

Herendiné Dr. Kónya Eszter (eszter.konya@science.unideb.hu, 06-30-8267047)

Dr. Kántor Sándorné (tkantor@science.unideb.hu, 06-30-9206211)