Általános tudnivalók

A tárgy kódja: TMOE0603

A tárgy típusa, értéke: 2+0 óra, előadás, 2 kredit

A tárgy kötelező: osztatlan tanárszakos és matematika BSc szakos hallgatóknak

 • Számonkérés módja: kollokvium az előadás anyagából

 • Kötelező irodalom:

  • Császár Ákos: Magyar származású matematikusok hozzájárulása a matematika fejlődéséhez. Természet Világa. 1998/III. különszáma. Itt is elérhető, kötelező rész: Bolyai János és Bolyai Farkas.

  • Kiss Elemér: Bolyai János kéziratainak rejtett matematikai kincsei. Természet Világa. 1998/III. különszáma. Letölthető innen.

 • Ajánlott irodalom:

  • Freud Róbert (szerk.): Nagy pillanatok a matematika történetében, Gondolat, 1981

  • Juskevics, A.P.: A középkori matematika története, Gondolat, Budapest, 1982

  • Pais István: A görög filozófia, Gondolat, 1982

  • Sain Márton: Nincs királyi út! (interneten elérhető)

  • Szénássy Barna: A magyarországi matematika története XX. század elejéig. Polygon, Szeged, 2008

  • T. Tóth Sándor, Szabó Árpád: Matematikai műveltségünk keretei. Középkor és reneszánsz., Gondolat, Budapest, 1988.

  • Van der Waerden, B.L.: Egy tudomány ébredése, Gondolat, Budapest, 1977

A 2017/18 II. félévre vonatkozó információk

 • Jegymegajánló dolgozat időpontja és helyszíne: 2018. május 15. (kedd) 12.00-13.30,  M426

 • Eredmények:

 

VN 2018.03.22