Általános tudnivalók

 

A tárgy kódja: TMOG0501

A tárgy típusa, értéke: 0+2 óra, gyakorlat, 2 kredit

A tárgy kötelező:  II. éves osztatlan tanárszakos hallgatóknak

 

Gerőcs László et al.: Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény. 
                Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.
Dr. Kántor Sándorné: Felvételi feladatok tematikus feldolgozásban. Studium, Debrecen, 2002.
Bárd Ágnes et al.: Készüljünk az érettségire matematikából emelt szinten. Műszaki Könyvkiadó, 
               Budapest, 2004.
Gábos Adél, Halmos Mária: Készüljünk az érettségire matematikából közép-, emelt szinten. 
                     Elméleti összefoglaló, szóbeli tételek. Műszaki Könyvkiadó , Budapest, 2005.
Kántor Sándorné, Sümegi László: Elemi matematika II. Debrecen, 1996.
Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.
Kiss Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex, 2007.
Szendrei János: Algebra és számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

 

 A 2017/18 II. félévre vonatkozó információk

Első zárthelyi dolgozat 

 • időpontja: március 20.
 • eredmények:
Második zárthelyi dolgozat
 • időpontja: május 15.
 • eredmények: (maximális pontszám: 2x57, plusz pontként szerezhető: 6+5p.)

 

Javítási lehetőség:  2018. ??

Az egyik dolgozatot lehet újra megírni, az eredeti dolgozat pontszáma törlődik, az új pontszám alapján történik az osztályzás.

 

 
VN 2018.02.01.