Általános tudnivalók

A tárgy kódja: TMOG0501

A tárgy típusa, értéke: 0+2 óra, gyakorlat, 2 kredit

A tárgy kötelező:  II. éves osztatlan tanárszakos hallgatóknak
Gerőcs László et al.: Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény. 
                Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.
Dr. Kántor Sándorné: Felvételi feladatok tematikus feldolgozásban. Studium, Debrecen, 2002.
Bárd Ágnes et al.: Készüljünk az érettségire matematikából emelt szinten. Műszaki Könyvkiadó, 
               Budapest, 2004.
Gábos Adél, Halmos Mária: Készüljünk az érettségire matematikából közép-, emelt szinten. 
                     Elméleti összefoglaló, szóbeli tételek. Műszaki Könyvkiadó , Budapest, 2005.
Kántor Sándorné, Sümegi László: Elemi matematika II. Debrecen, 1996.
Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.
Kiss Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex, 2007.
Szendrei János: Algebra és számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

 

A 2017/18 II. félévre vonatkozó információk

Első zárthelyi dolgozat 

 • időpontja: március 20.
 • eredmények (max. 50 pont +6p)redmények:
Második zárthelyi dolgozat
 • időpontja: május 15.
 • eredménye és az érdemjegy 
Neptun kód I.zh II. zh Összesen Jegy
BC98O3 45 49 94 5
CYR7IA 25 n.i. 25 1
D0PGQG 42 38 80 4
D4LTGH 36 33 69 3
DN1YF8 41 47 88 5
EMT89F 14 19 33 1
EYLQIY 20 40 60 2
FQ7QQI 45 19 64 3
G9UNWK 35 39 74 4
GJ24ZS 45 31 76 4
HSEBIU 52 29 81 4
HYF2WC 22 40 62 2
IJVQL9 30 40 70 3
PP1J6W 47 40 87 5
RMTHG2 40 36 76 4
TEKRC1 53 48 101 5
TWNZ79 21 40 61 2
V305TB 29 28 57 2
V497PY 39 36 75 4
WBBGSX 36 21 57 2

Ponthatárok: 0 - 50 (1), 51 - 64 (2), 65 - 74 (3), 75 - 84 (4), 85 - 100 (5)

Javítási lehetőség:  2018. május 24. (csütörtök) 14.00 M317

Az egyik dolgozatot lehet újra megírni, az eredeti dolgozat pontszáma törlődik, az új pontszám alapján történik az osztályzás.

 

 
VN 2018.05.24.