Általános tudnivalók

 

A tárgy kódja: GT_ANGN010

A tárgy típusa, értéke: 2+2 óra, előadás+gyakorlat, 5+0 kredit

A tárgy kötelező: I. éves gazdaságinformatika szakos hallgatóknak


A feladatsor, elméleti jegyzet és részletes információ elérhető Vincze Szilvia honlapján.

 

Számonkérés módja: 2  (központi) zárthelyi dolgozat

 

Kötelező irodalom:

  • Bíró Fatime - Vincze Szilvia: A gazdasági matematika alapjai. Egyetemi jegyzet.

  • Vincze Szilvia: Matematika II, Előadáskövető ppt-k.

Ajánlott irodalom:

  • Sydsaeter - Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 1998.

  • Denkinger Géza: Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, 1982.

  • Scharnitzky Vikor: Mátrixszámítás, Bólyai könyvek.

  • Solt György: Valószínűségszámítás, Bólyai könyvek.

 

A 2017/18 II. félévre vonatkozó információk

A dolgozatok a 7. (március 19-i) és 14. (május 7-i) héten lesznek.


 

VN 2018.02.19.