Általános tudnivalók:

A tárgy kódja:TMOE0105_L, TMOG0105_L

A tárgy típusa: 10+15 óra, K+Gy


Ajánlott irodalom:

Erdős Pál, Surányi János: Válogatott fejezetek a számelméletből. Polygon, Szeged, 2004.

Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 

Kiss Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex, 2007. 

Szendrei János: Algebra és számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Sárközy András, Surányi János: Számelmélet feladatgyűjtemény.Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

A 2018/19 I. félévre vonatkozó információk:

  • Az elméleti jegy megszerzése: jegymegajánló dolgozat (2 részben, a megbeszéltek szerint) vagy vizsga a vizsgaidőszakban
  • A gyakorlati jegy megszerzése: 2 zárthelyi dolgozat megírása + javítási lehetőség
  • Mindkét esetben november 17 és december 7. a dolgozatok megírásának időpontja
  • Mintadolgozat az első zárthelyi dolgozathoz
  • Az első dolgozatok eredményei

 

GyVN 2018.10.03