Általános tudnivalók

 

A tárgy kódja: TMBE0103, TMOE0103

A tárgy típusa, értéke: 2+3 óra, előadás+gyakorlat, 3+3 kredit

A tárgy kötelező: I. éves matematika BSc és osztatlan tanárszakos hallgatóknak

 

  • Számonkérés módja: kollokvium az előadás anyagából

  • Ajánlott irodalom:

Erdős Pál, Surányi János: Válogatott fejezetek a számelméletből. Polygon, Szeged, 2004.

Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 

Kiss Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex, 2007. 

Szendrei János: Algebra és számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Sárközy András, Surányi János: Számelmélet feladatgyűjtemény.Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

 A 2017/18 I. félévre vonatkozó információk

 

 

VN 2017.05.31.