Általános tudnivalók

A tárgy kódja: TMBG0103, TMOG0103

A tárgy típusa, értéke: 3+2 óra, előadás+gyakorlat, 3+3 kredit

A tárgy kötelező: I. éves matematika BSc és osztatlan tanárszakos hallgatóknak


  • Számonkérés módja: 2 zárthelyi dolgozat

  • Ajánlott irodalom:

    • Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.

    • Kiss Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex, 2007.

    • Sárközy András, Surányi János: Számelmélet feladatgyűjtemény.Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

 A 2017/18 I. félévre vonatkozó információk

Első zárthelyi dolgozat (50 pont)
  • 2017. november 8. 16.00-17.30, M426


Második zárthelyi dolgozat (50 pont)

Az óra elején megírt dolgozatokkal összesen plusz 10 pontot lehet szerezni.

Javítási lehetőség:  2017. december 20. (szerda) 8.30-10.00 M402-es terem

  • Az egyik dolgozatot lehet újra megírni, az eredeti dolgozat pontszáma törlődik, az új pontszám alapján történik az osztályzás.

Javító dolgozat az elégséges jegyért: 2018. január 3. 10.00 (a visszajelzések alapján mindenkinek megfelel), helye: M204

A legfontosabb feladatokat tartalmazó dolgozat letölthető.

 

VN 2017.12.22.