Általános tudnivalók

 

A tárgy kódja: TMBG0103, TMOG0103

A tárgy típusa, értéke: 3+2 óra, előadás+gyakorlat, 3+3 kredit

A tárgy kötelező: I. éves matematika BSc és osztatlan tanárszakos hallgatóknak

 

  • Számonkérés módja: 2 zárthelyi dolgozat

  • Ajánlott irodalom:


Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 

Kiss Emil: Bevezetés az algebrába. Typotex, 2007. 

Sárközy András, Surányi János: Számelmélet feladatgyűjtemény.Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

 A 2017/18 I. félévre vonatkozó információk

Az óra eleji dolgozatok eredményei

Első zárthelyi dolgozat (50 pont)
Második zárthelyi dolgozat (50 pont)
  • 2017. december 13. 16.00-17.30, M426
    
  • eredmények

 

Az óra elején megírt dolgozatokkal összesen plusz 10 pontot lehet szerezni.

Javítási lehetőség:  december ??

  • Az egyik dolgozatot lehet újra megírni, az eredeti dolgozat pontszáma törlődik, az új pontszám alapján történik az osztályzás.

 

 
VN 2017.11.16.