Általános tudnivalók

 

A tárgy kódja: TMOE0112

A tárgy típusa, értéke: 2+1 óra, előadás+gyakorlat, 4+0 kredit

A tárgy kötelező: osztatlan tanárszakos hallgatóknak

Ajánlott félév: 10


  • Számonkérés módja: zárthelyi dolgozat vagy órai munka

  • Kötelező irodalom:

    • Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.
    • Sárközy András, Surányi János: Számelmélet feladatgyűjtemény.Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

A 2017/18 II. félévre vonatkozó információk

A gyakorlaton használt feladatsor letölthető  innen.

Az aláírás megszerezhető a gyakorlaton bemutatott feladatokkal (legalább 2 témakörből legalább 3 feladat).

 

 

 

VN 2018. 02. 19