Kutatási területek:

I. Differenciálgeometria (Finsler sokaságok és Minkowski geometria)

  • Az általánosított Berwald sokaságok elmélete: általánosított kúpszeletek és a Riemann geometria alternatívái
  • Átlagolási módszerek és alkalmazásaik a Finsler geometriában

II. Geometriai tomográfia

  • Általánosított kúpszeletek és alkalmazásaik a geometriai tomográfiában: hv-konvex síklemezek rekon-strukciója koordináta-röntgenfüggvényeik alapján, determinisztikus és sztochasztikus algoritmusok.

III. Lineáris függvényegyenletek

  • A diszkrét Pompeiu probléma
  • Spektrálanalízis alkalmazása függvényegyenletek megoldásában: automorfizmusok és a karakterisztikus polinom
  • Spektrálszintézis alkalmazása függvényegyenletek megoldásában: derivációk és a csatolt lineáris egyenlet-rendszerek

Profilok: