Kutatási területek:

I. Differenciálgeometria (Finsler sokaságok és Minkowski geometria)

  • Az általánosított Berwald sokaságok elmélete: általánosított kúpszeletek és a Riemann geometria alternatívái.

  • Átlagolási módszerek és alkalmazásaik a Finsler geometriában.

II. Geometriai tomográfia

  • Általánosított kúpszeletek és alkalmazásaik a geometriai tomográfiában: hv-konvex síklemezek rekonstrukciója koordináta-röntgenfüggvényeik alapján, determinisztikus és sztochasztikus algoritmusok.

III. Lineáris függvényegyenletek

  • A diszkrét Pompeiu probléma.

  • Spektrálanalízis alkalmazása függvényegyenletek megoldásában.

  • Spektrálszintézis alkalmazása függvényegyenletek megoldásában.