BSc

Az alapképzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a legfontosabb matematikai tudományterületek alapjait, olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekre tegyenek szert, amelyek műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területeken alkalmazhatók. Az alapszak elvégzésével a hallgatók alapokleveles matematikus végzettséget szereznek és diplomát (BSc) kapnak. Ennek birtokában jó esélyekkel jelenhetnek meg a munkaerőpiacon, illetve jelentkezhetnek a képzés második lépcsőjét jelentő mesterképzésben való részvételre. 2014 őszétől az alapképzés során a hallgatók a matematikus és az alkalmazott matematikus szakirányok közül választhatnak. Mindkét szakirány felkészít a megfelelő mesterképzésben való részvételre, ahol a hallgatók a korábbi hagyományos egyetemi diplomának megfelelő végzettséget szerezhetnek.

Az alapokleveles matematikusok műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen képesek szaktudásukat alkalmazni, melyre az egyre szigorodó gazdasági-piaci körülmények között a biztonsággal működni kívánó gazdasági egységeknek alapvető szükségük van. A matematikus szakirányon végzettek a mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat. Az itt végzett matematikusok (hasonlóan a korábbi matematikus, alkalmazott matematikus szakos hallgatókhoz) biztosítják egyrészt a szakember-utánpótlást az alapos matematikai ismereteket igénylő alkalmazási területeken, másrészt a szakma kutatói utánpótlását és a felsőoktatás számára az oktatói utánpótlást.

A képzés követelményei:

  • A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180 kredit.

A képzés főbb tantárgyai:

  • Trigonometria és koordinátageometria, Geometria I és II, Konvex geometria, Differenciálgeometria, Bevezetés a projektív geometriába, Bevezetés az ábrázoló geometriába, Bevezetés a Lie elméletbe, Elemi topológia.
  • Halmazok és függvények, Bevezetés az analízisbe, Differenciál és integrálszámítás, Többváltozós függvények differenciál és integrálszámítása., Mérték- és integrálelmélet, Komplex függvénytan, Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe, Egyenlőtlenségek, Differenciaszámítás.
  • Algebrai alapismeretek, Lineáris algebra I és II, Bevezetés az algebrába és számelméletbe, Számelmélet I és II, Számelmélet és alkalmazásai, Algebra, Algebrai algoritmusok, Számelméleti algoritmusok, Fejezetek az elemi számelméletből, Fejezetek az algebrából.
  • Kombinatorika, Halmazelmélet és matematikai logika, Valószínűségszámítás, Statisztika, Numerikus matematika, Lineáris programozás, Komputergeometria, Analízis számítógéppel, Statisztika számítógéppel, Fejezetek a matematika történetéből, Kriptográfia alapjai, Pénzügyi matematika, Valószínűségszámítás alkalmazásai., Információelmélet.
  • Az informatika alapjai, A fizika alapjai, Környezettani alapismeretek, Európai Uniós ismeretek, Általános gazdasági és menedzsment ismeretek, Minőségbiztosítási ismeretek.

A továbbtanulás lehetőségei: mesterképzések, szakfordítói képzés


Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:10