Kutatási Projektek

Projekt címe
Vezető
Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek (2020-2024) (NKFIH)
Páles Zsolt
(FWF Lead Agency) Diofantikus számelmélet: effektív eredmények, algoritmusok és alkalmazások (2019-2023) (NKFIH) Győry Kálmán
Módszerek a diofantikus számelmélethez (2018-2022) (NKFIH) Hajdu Lajos
Algebrai invariánsok és számítási problémák (2017-2021) (NKFIH) Pongrácz András
Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus számelméletben (2016-2021) (NKFIH) Győry Kálmán
MTA-TKI 11111 Egyenletek, függvények, görbék (2012-2021) Pintér Ákos
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - Omega-kategorikus struktúrák bővítései és reduktjai Pongrácz András
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - Fixponttételek és konvexitás Bessenyei Mihály 
Omega-kategorikus struktúrák algebrai invariánsai (2017-2020) (NKFIH) Pongrácz András
Klinikai megfigyelések matematikai modellezése a melanoma hatékonyabb detektálásához (2012-2015)
Hajdu Lajos
BIOMICS
Horváth Gábor
Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 10. 08:20