PhD

A képzés harmadik lépcsőjeként a mester diplomával (MSc) rendelkező és a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók jelentkezhetnek a már hosszú évek óta működő doktori képzésre, melynek eredményeként doktori fokozatot (PhD) szerezhetnek. Ezen képzés célja: kutató matematikusok nevelése, illetve a felsőoktatás számára oktatói utánpótlás képzése. Az Intézetet alkotó három Tanszék mindegyikén rangos, nemzetközileg elismert tudományos iskola várja a doktori képzésre jelentkezőket. Ezek tevékenysége kiterjed a matematika három alapvető területére: az algebrára, az analízisre és a geometriára.

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem

Elérhetőség:

  • Dr. Várterész Magda
  • Egyetemi docens, a doktori iskola titkára
  • Matematikai Intézet, Debreceni Egyetem

A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Páles Zsolt akadémikus

Kutatási témáink röviden:

  • Matematikai analízis, függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek, funkcionál analízis, operátor elmélet, differenciál geometria és alkalmazásai, csoportalgebra, diofantikus és konstruktív számelmélet, explicit módszerek az algebrai számelméletben, valószínűségelmélet, statisztika és alkalmazott matematika, operációkutatás, elméleti számítástudomány és alkalmazásai, a matematika és a számítástudományok oktatásának módszertana.
  • A Doktori Iskola várja a felsorolt kutatási területek iránt érdeklődő, illetve a területen dolgozó Ph.D. hallgatókat, doktorjelölteket, a fiatal, de a tapasztalattal rendelkező kutatókat is, akár rövid (egy szemeszter, vagy kevesebb), akár hosszabb időtartamra. Az Iskola nyitott új hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok létesítésére a fenti témákban folyó kutatások folytatásához és projektekben való együttműködéshez.

A Doktori Iskola honlapja

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 10. 08:16