Tanárképzés

A tanárképzés célja, hogy a végzett szaktanárok elméletileg megalapozott, magas szintű, korszerű és átfogó ismeretekkel rendelkezzenek, és ezek alapján az általános és középfokú oktatásban alkotó szerepet tudjanak vállalni.

Kétciklusú tanárképzés:

A matematika-X és az ábrázoló geometria-X tanári mesterszakokon a klasszikus és modern matematikai és ábrázoló geometriai ismereteken túl a tanári mesterséghez szükséges ismereteket is elsajátítják hallgatóink. A szakok csak szakpárban végezhetők. A szakpárosítások közül elsősorban a matematika-informatika, illetve a matematika-ábrázoló geometria szakpárra hívjuk föl a figyelmet. (Az ábrázoló geometria tanári szak képzésében kiemelt szerepet kap a komputergrafikai alkalmazások megismerése is.)

További információk találhatók az egyetemi tanárképzést koordináló  DE tanárképzési Központ honlapján.

Osztatlan tanárképzés:

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet alapján létrejött egy új tanárképzési forma, az osztatlan tanárképzés. Ez azt teszi lehetővé, hogy érettségit követően, további alapképzési tanulmányok nélkül kezdje meg valaki a tanárképzést.

A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek két formája a 4+1 éves tanárképzés és a 5+1 éves tanárképzés jött létre. A plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti. A tanárszakok egy része indulhat mindkét képzési formában, amely egy három éves, 180 kredites közös képzési szakasszal indul. 11 tanárszakon a 4+1 éves képzésben általános iskolai, az 5+1 éves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni. Amennyiben az adott tanári szakképzettségből van általános iskolai és középiskolai tanárképzés is, akkor a közös három éves alapozó szakasz alatt kell a hallgatónak eldönteni, hogy a két tanári szakképzettség mindegyikét általános iskolai tanárszakként, vagy középiskolait tanárszakként, vagy egyet általános iskolai és egyet középiskolai tanárszakként kívánja-e elvégezni.

Részletes tájékoztatás található az MSc tanár felvételiről a http://tanarkepzes.unideb.hu/ honlapon.


  • Nappali tagozatos képzés - oklevélkövetelmények
  • Levelező tagozatos képzés - oklevélkövetelmények
Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 20. 07:50