Faragó Tibor-Díj

[Faragó Tibor]A Faragó Tibor-Díj

 „A mostani határainkon belül és kívül élő magyar nép képviselőjének tekintem magam, akire rábízták a magyar ifjúság egy részének olyan oktatását, nevelését, hogy az minél alkalmasabbá váljon arra a sikeres munkálkodásra, melynek eredményeképpen a magyar nép, történelme és hagyománya alapján, elérje a népek között az őt megillető helyet, s mint ilyen, hatásosan működjék az egész emberiség boldog jövőjének építésében.” (Faragó Tibor)

Faragó Tibor világpolgári, kozmopolita szemlélete, melyet széleskörű érdeklődése és műveltsége alapoz meg (matematika, fizika, kémia, pedagógia, filozófia) csatlakozik a magyar, s éppenséggel akár a debreceni hagyományokhoz. Előbbit illetően Bolyai Farkasra, a marosvásárhelyi református kollégium matematika-, fizika- és kémiaprofesszorára, szűkebb régiónkat tekintve pedig Hatvani István munkásságára gondolhatunk, hogy csak két nevet említsünk a legnagyobbak közül. Más az idő és más a tér, a feladat azonban ugyanaz: tanítani. Élete nagy szerelme és szenvedélye volt a pedagógia, az oktatás. Kevés, ha mindezt csupán szakterületnek tekintjük. A szakma kiváló ismeretén túl és mellett, az emberi kvalitások jelentik a siker zálogát. Mindenekfölött, fiatalnak maradni a folyamatosan megújuló ifjúság világában. Ezért a fiatalkori kép (Faragó Tibor, 1929/1930, KöMaL arcképcsarnok). A kiemelkedő tanáregyéniség, tehetségnevelő és elkötelezett oktató lelkét szemlélhetjük. Ezért a Díj, melyet Faragó Tibor emlékére leányai alapítottak 2012-ben: fiatal tanárjelölteket illet, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeik mellett a közéletben is szerepet vállalnak. A díjazott személyére pedig - megtisztelő feladatként - a Matematikai Intézet vezetősége tesz javaslatot.

Faragó Tibor életrajza

Faragó Tibor 1912. március 8-án született Debrecenben. Születési éve egybeesik a debreceni Magyar Királyi Egyetem megalapításával. Iskoláit a Debreceni Református Gimnáziumban végezte. Matematikából kiváló volt, a KöMaL (Középiskolai Matematikai Lapok) eredményes feladatmegoldói közé tartozott. 1935-ben szerezte meg matematika-fizika-kémia szakos tanári diplomáját a Debreceni Egyetemen. Négy évvel később doktorált és a miskolci Református Leánygimnázium tanára lett. 1941-ben pedagógia-filozófia szakos tanítóképző intézeti diplomát is szerzett. Az 1950/51-es tanévben a budapesti Csalogány utcai tanítónőképzőben oktatott pedagógiát és matematikát. 1949 és 1967 között a Budapesti Műszaki Egyetem docense, 1967-től 1970-ig a Villamosenergiaipari Felsőfokú Technikum tanszékvezető tanára, 1970 és 1980 között pedig a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola főiskolai tanára volt. Munkájának elismeréseképpen 1955-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1980-ban a Kiváló Munkáért kitüntetéseket kapta. Elhunyt 1983. március 7-én Budapesten.

 

Dr. Vincze Csaba DE TTK Matematikai Intézet igazgatója

 

A Faragó Tibor-Díj kitüntetettjei:

Kása Emese (matematika - német nyelv és kultúra, 2023)

Kiss Fruzsina (angol-matematika, 2022)

Bihari Gábor (földrajz-matematika, 2021)

Ficzere Kornélia (fizika-matematika, 2020)

Kiss Márton (fizika-matematika, 2019)

Molnár Gábor Marcell (fizika-matematika, 2018)

Homolya Ágnes (kémia-matematika, 2017)

Balogh Tamás (matematika, 2016)

Szabó József (matematika-történelem, 2015)

Végh Borbála Sára (matematika-fizika, 2014)

Bana József (matematika-fizika, 2013)

Szabó-Gyimesi Eszter (matematika-informatika, 2012)

 

Ady Endre: Ifjú szívekben élek

Ifjú szívekben élek s mindig tovább,

Hiába törnek életemre

Vén huncutok és gonosz ostobák,

Mert életem millió gyökerű.

 

Szent lázadások, vágyak s ifju hitek

Örökös urának maradni:

Nem adatik meg ez mindenkinek,

Csak aki véres, igaz életű.

 

Igen, én élni s hóditani fogok

Egy fájdalmas, nagy élet jussán,

Nem ér föl már szitkozódás, piszok:

Lyányok s ifjak szívei védenek.

 

Örök virágzás sorsa már az enyém,

Hiába törnek életemre,

Szent, mint szent sír s mint koporsó, kemény,

De virágzás, de Élet és örök.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 12. 11:49